Χωρίς Κατηγορία

Χωρίς Κατηγορία

487/Β/31.03.2015 – Αρμοδιότητες Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας & Γ.Γ. Υπουργείου Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 229988
Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Α1β/ΓΠοικ. 22985
Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Α1β/ΓΠ οικ. 22990

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 487/Β/31.03.2015

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας»

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας»

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας»

id: 377Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Μετάβαση στο περιεχόμενο