Συνέντευξη Προέδρου ΣΦΕΕ, κ. Πασχάλη Αποστολίδη

Συνέντευξη του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στον Γιώργο Κουβαρά, Action 24, 27 Ιουνίου 2016