Θα πρέπει να αγωνιστούμε για μία νέα προσέγγιση

Συνέντευξη του κου Roberto Greco, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ στην ειδική έκδοση υπό τον τίτλο “Το Φάρμακο της Κρίσης”, της εφημερίδας “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” – 25/4/2015