Νέα

Νέα

Επένδυση σε Έρευνα και Καινοτομία: αναγκαία συνθήκη για την Ανάπτυξη

Άρθρο του κου Κωνσταντίνου Κοφινά, Γενικού Γραμματέα ΣΦΕΕ στην ειδική έκδοση υπό τον τίτλο “Το Φάρμακο της Κρίσης”, της εφημερίδας “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” – 25/4/2015

Μετάβαση στο περιεχόμενο