Απαιτείται άμεσα υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης

Συνέντευξη του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στo News4Health, 14 Ιουνίου 2021.