Νέα

Νέα

Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και μεγάλων δεδομένων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στον υγειονομικό τομέα

Κύρια σημεία τοποθέτησης του κου Δημήτρη Αναγνωστάκη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ από το βήμα του online συνεδρίου «Δημόσια Υγεία και Πολιτική Οικονομία της Πανδημίας COVID-19», 7-10 Δεκεμβρίου 2020

 

«H ψηφιακή καινοτομία είναι αυτή που θα τροφοδοτήσει το επόμενο κύμα των ανακαλύψεων στον τομέα της υγείας και θα επιταχύνει την ευρύτερη στροφή των οργανισμών υγείας στην φροντίδα των ασθενών, που βασίζεται σε τεχνολογίες δεδομένων. Σε πολλές χώρες της ΕΕ ήδη καταγράφονται σημαντικά οφέλη από λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στην υγεία, όπως: Καθολική αύξηση της ικανοποίησης των ασθενών (95%), χαμηλότερο κόστος (κατά 70%) των υπηρεσιών υγείας εξ αποστάσεως συγκριτικά με μια τυπική ιατρική συνεδρία, 23% αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ασθενών στα Επείγοντα, μείωση της διάρκειας νοσηλείας και θεραπείας, προσωποποιημένες υπηρεσίες, λιγότερες εισαγωγές, κτλ. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός βελτιώνει δραστικά τις υπηρεσίες υγείας και η μεγιστοποίησή του σε συνδυασμό και με την αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο είναι εξαιρετικά σημαντική. Τώρα είναι η ευκαιρία και στη χώρα μας, όπου η ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας είναι σχετικά χαμηλή, λόγω και της υποχρηματοδότησής της (ειδικά μέσα στην κρίση), η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών υγείας να αποτελέσει έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στο μετασχηματισμό του κλάδου της υγείας τα επόμενα χρόνια».

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο