Χρειάζονται περισσότερα κίνητρα στη φαρμακευτική αγορά

Συνέντευξη του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στο Κεφάλαιο, 22 Μαϊου 2021.