Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε ξανά τον τροχό

Άρθρο του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στο Κεφάλαιο, 1 Απριλίου 2017