Νέα

Νέα

Δήλωση του Αντιπροέδρου του ΣΦΕΕ, κ. Mάριου Κοσμίδη στο HTA Conference: “Τεχνολογία Υγείας” και εξορθολογισμός δαπανών πάνε μαζί

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΦΕΕ, Κ. ΜΑΡΙΟΥ ΚΟΣΜΙΔΗ ΣΤΟ ΗΤΑ CONFERENCE

 

 

Σύμφωνα με τον κ. Κοσμίδη, αντιπρόεδρο ΣΦΕΕ και υπεύθυνο για θέματα ΕΟΠΥΥ/Λίστας Αποζημίωσης/Clawback, “η Αξιολόγηση της Τεχνολογίας Υγείας μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για την τιμολόγηση και την αποζημίωση, για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων υγείας και τη βελτιστοποίηση της καλής κλινικής πρακτικής, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες, την επιβράβευση της καινοτομίας βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, αλλά και την αποδοτική χρήση των πόρων”.

“Σκοπός της είναι να βοηθήσει στην ιεράρχηση προτεραιοτήτων για τη χάραξη της πολιτικής υγείας και με κριτήρια την κλινική τεκμηρίωση και τον έλεγχο του κόστους να αποφέρει οφέλη στη βελτίωση της υγείας (health state), βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, διαχείριση των πόρων και αυξημένη αποδοτικότητα του συστήματος υγείας γενικότερα”

 

Δελτίο Τύπου – Μια γέφυρα ανάμεσα στον κόσμο της έρευνας και σε όσους λαμβάνουν αποφάσεις και χαράσσουν την πολιτική υγείας αποτελεί η διεθνής πρακτική της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας (Health Technology Assessment)

Μετάβαση στο περιεχόμενο