Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, 3ο τρίμηνο 2017 - (30.05.2018)

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, 3ο τρίμηνο 2017 - (30.05.2018)

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, 3ο τρίμηνο 2017 – (30.05.2018)

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης, 3ο τρίμηνο 2017 – (30.05.2018)

Υπουργική Απόφαση (432,5 KB)

Διορθωτικό ΔΤΦ pdf (570,8 KB)

Διορθωτικό ΔΤΦ xlsx (26,2 KB)

Μετάβαση στο περιεχόμενο