Νέα

Νέα

EFPIA – ΣΦΕΕ: Η αντίδραση τής Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας στον Κορωνοϊό

EFPIA – ΣΦΕΕ Η αντίδραση τής Ευρωπαϊκής Φαρμακευτικής Βιομηχανίας στον Κορωνοϊό

 

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020.– Καθώς ο αντίκτυπος της εξάπλωσης του Κορωνοϊού συνεχίζει να γίνεται αισθητός σε ολόκληρο τον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων θανάτων σε Ιταλία και Γαλλία, η βιοφαρμακευτική βιομηχανία στην Ευρώπη εμπλέκεται ενεργά στις παγκόσμιες προσπάθειες φροντίδας αυτών που νοσούν, περιστολής της εξάπλωσης και ανάπτυξης πόρων για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρουσμάτων.

Τα μέλη της EFPIA δεσμεύονται στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας Καινοτόμων Φαρμάκων να επισπεύσουν την συνεργατική έρευνα, να εντοπίσουν στις βιβλιοθήκες τους οποιαδήποτε κατάλληλα όπλα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων, εμβολίων και θεραπειών, στην μάχη κατά του κορωνοΐού. Επιπροσθέτως, η βιομηχανία στην Ευρώπη παρέχει επιτόπου χρηματοικονομική υποστήριξη και δωρεές εις είδος, αλλά και συνεργάζεται στενά με τις Ευρωπαϊκές, Κινεζικές και Παγκόσμιες Υγειονομικές Αρχές προκειμένου να αντιμετωπισθεί αυτή η παγκόσμια έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας.

Πολλά μέλη της EFPIA έχουν ήδη αναπτύξει πρωτοβουλίες Ε&Α (Έρευνας & Ανάπτυξης) ή κάνουν δωρεές φαρμάκων και κρίσιμων ιατρικών προμηθειών, καθώς και χρημάτων στους μαχητές πρώτης γραμμής στην αντιμετώπιση αυτής της εξελισσόμενης κρίσης. Ιδού λίγοι μόνο από τους τρόπους με τους οποίους οι ερευνητικές βιοφαρμακευτικές βιομηχανικές εταιρείες της Ευρώπης εργάζονται για να καταπολεμήσουν τον κορωνοϊό:

 

Προσπάθειες Έρευνας & Ανάπτυξης

Τα μέλη της EFPIA δραστηριοποιούνται και υποστηρίζουν την ανάπτυξη συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων προκειμένου να επιταχύνουν την ανάπτυξη θεραπειών και διαγνωστικών μεθόδων για τον κορωνοϊό και να συμπληρώσουν τις εν εξελίξει παγκόσμιες δραστηριότητες για την ανάπτυξη εμβολίων για τον CoV. Μέλη τής Ομοσπονδίας έχουν δωρίσει χημικές ενώσεις χρησιμοποιούμενες για ερευνητικούς σκοπούς και που μπορούν εν δυνάμει να αντιμετωπίσουν τον κορωνοϊό σε θεραπείες έκτακτης ανάγκης και σε κλινικές δοκιμές, συμπεριλαμβανομένων ενώσεων που έχουν στο παρελθόν δοκιμαστεί σε άλλες παθογένειες που οφείλονται σε ιούς, όπως Ebola και HIV. Άλλα μέλη διεξάγουν έρευνα σε υποψήφια εμβόλια για την πρόληψη και προβαίνουν σε καταγραφές των υφιστάμενων ερευνητικών χαρτοφυλακίων των βιβλιοθηκών τους προκειμένου να εντοπίσουν επιπρόσθετες εν δυνάμει αγωγές προς έρευνα και ανάπτυξη.

 

Εταιρικές σχέσεις

Οι εταιρείες μέλη της EFPIA συνεργάζονται με τις αρμόδιες Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες Υγειονομικές Αρχές, συμπεριλαμβανομένων της Πρωτοβουλίας για Καινοτόμα Φάρμακα, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, των Εθνικών Υπηρεσιών Υγείας στις χώρες της Ευρώπης καθώς και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), τα Κέντρα Πρόληψης & Ελέγχου Νοσημάτων, τις Κινεζικές Αρχές Δημόσιας Υγείας και τού Κινεζικού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και πολλούς άλλους, προκειμένου να αντιμετωπισθεί αυτή η κρίση δημόσιας υγείας. Αυτές οι συνεργασίες εστιάζουν σε όλα τα πεδία έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης αξιολόγησης του πώς οι πλατφόρμες για την αντιμετώπιση πανδημιών μπορούν εν δυνάμει να προσαρμοστούν για να αντιμετωπίσουν την έκτακτη ανάγκη του κορωνοϊού, μοχλεύοντας σε υφιστάμενες συνεργασίες, ώστε να επιταχύνουν την ανάπτυξη αντιιικών εναντίον τού COVID-19, και να συνεισφέρουν και πόρους και εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορα κοινοπραξίες Ε&Α για την αντιμετώπιση της επιδημίας.

 

Οικονομική υποστήριξη και υποστήριξη εις είδος

Συνεισφορές εκατομμυρίων ευρώ, σε άμεσες χρηματικές καταβολές και σε είδος, χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη οργανώσεων που βρίσκονται στην καρδιά της κρίσης και μπορούν να έχουν άμεσα αποτελέσματα πάνω στους ασθενείς με λοίμωξη και τις κοινότητες στην Κίνα. Οι εταιρείες μέλη τής EFPIA ενήργησαν αμέσως επιτόπου στην Κίνα, δωρίζοντας ένα ευρύ φάσμα κρίσιμων προμηθειών, όπως προηγμένο χειρουργικό εξοπλισμό, αντιβιοτικά, απολυμαντικό εξοπλισμό, παρτίδες συσκευών ελέγχου τού ιού (πχ. φαρυγγικά επιχρίσματα), βιταμίνες, προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά, μάσκες, γάντια και άλλα.

 

Διαφύλαξη της προμηθευτικής αλυσίδας

Καθώς εξελίσσεται η κρίση, οι εταιρείες μέλη της EFPIA συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην απρόσκοπτη συνέχεια των εφοδιαστικών τους αλυσίδων και εργάζονται προνοητικά για να προλάβουν και να αποσοβήσουν οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη, μέσω στενής συνεργασίας με την Ε.Ο.Φ. και άλλους παγκόσμιους εμπλεκόμενους φορείς. Σε αυτήν την φάση, οι βιομηχανίες δεν έχουν αναφέρει οποιαδήποτε έλλειψη ή καθυστέρηση στην παραγωγή.

Ακολουθεί κατάλογος λίγων μόνο από τα πολλά παραδείγματα του πώς οι εταιρείες μέλη της EFPIA υποστηρίζουν προσπάθειες στην ανίχνευση, πρόληψη και θεραπεία της επιδημίας κορωνοϊού.

AbbVie: Στα τέλη Ιανουαρίου, οι Κινεζικές υγειονομικές αρχές αναγνώρισαν το Aluvia (lopinavir/ritonavir) ως μία πιθανή αγωγή για τον κορωνοϊό και ζήτησαν σχετικές προμήθειες. Η AbbVie δώρισε Aluvia αξίας περίπου $2 εκατομμυρίων δολαρίων (USD) ως μια πειραματική εναλλακτική στην αντιμετώπιση τής επιτεινόμενης κρίσης επιδημίας. Η AbbVie συνεργάζεται επίσης με τον Π.Ο.Υ. για να διασφαλίσει μια συντονισμένη παγκόσμια προσπάθεια.

Bayer: Η Bayer έχει κάνει σημαντικές χρηματικές δωρεές καθώς και δωρεές σε αρκετά φάρμακα, μεταξύ των οποίων και ένα αντιβιοτικό που υποστηρίζει αυτούς που έχουν πληγεί από την επιδημία τού COVID-19 στην Κίνα. Οι δωρεές έγιναν στον Κινεζικό Ερυθρό Σταυρό, που συνεργάζεται με τις Κινεζικές υγειονομικές αρχές στον συντονισμό της ανάπτυξης των μέτρων αρωγής.

Boehringer Ingelheim: Η Boehringer Ingelheim (BI) συμπαρατάσσεται με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για να υποστηρίξει στην πάλη ενάντια στην επιδημία, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων. Η ΒΙ έχει κάνει μια σειρά δωρεών συνολικού ύψους πάνω από $1 εκατομμύριο δολάρια (USD) προκειμένου να υποστηρίξει την πρώτη γραμμή της μάχης εναντίον της επιδημίας στην Κίνα. Οι δωρεές αυτές συμπεριλαμβάνουν: Μια δωρεά στον Κινεζικό Ερυθρό Σταυρό για την αγορά ιατρικού προστατευτικού υλικού για νοσοκομεία στην Ουχάν και άλλες πόλεις στην Επαρχία Χουμπέϊ. Αυτό βοηθά το ντόπιο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό πρώτης γραμμής που εμπλέκεται στην μάχη εναντίον της επιδημίας να παράσχει βοήθεια με μεγαλύτερη ασφάλεια σε όσους έχουν νοσήσει.

Τα κεντρικά γραφεία τής ΒΙ αγόρασαν επίσης 100.000 προστατευτικές μάσκες από την Γερμανία, που διατέθηκαν ως προστασία στο ιατρικό προσωπικό σε νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται ασθενείς με αυτή τη νέα πνευμονία. Η ΒΙ δώρισε επίσης φάρμακα για τη θεραπεία ασθενών με αυτή  τη νέα πνευμονία στην Ουχάν.

Roche and Genentech: Η Roche and Genentech, μέλος του Ομίλου Roche, παρέχουν επιστημονική τεχνογνωσία και συμβουλευτική στον Π.Ο.Υ. και άλλους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς, δεδομένου ότι οι μολυσματικές ασθένειες είναι το κύριο πεδίο ενδιαφέροντος για την Ε&Α της εταιρείας. Η εταιρεία συνεργάζεται με τις Κινεζικές υγειονομικές αρχές και την κυβέρνηση προκειμένου να βοηθήσει στον προληπτικό έλεγχο και την υγειονομική περίθαλψη, καθώς και την υποστήριξη ντόπιων αξιωματούχων υγείας και νοσοκομείων στην Επαρχία Χουμπέϊ. Πρόσφατα δώρισαν διαγνωστικά τεστ, ιατρικό υλικό και χρηματοοικονομική αρωγή στην πληγείσα περιοχή.

GlaxoSmithKline: Η GlaxoSmithKline (GSK) και ο Συνασπισμός για τις Καινοτομίες προς Ετοιμότητα στις Επιδημίες συνήψαν μια νέα συνεργασία που στοχεύει στην παγκόσμια προσπάθεια για την ανάπτυξη ενός εμβολίου για τον ιό 2019-nCoV. Με αυτή τη νέα κίνηση, η GSK ηγείται της ανάπτυξης καινοτόμων εμβολίων με την χρήση διαφορετικών επικουρικών συστημάτων.

Σε αυτή τη νέα κίνηση, η GSK θα καταστήσει την έγκυρη τεχνολογική της πλατφόρμα επικουρικών πανδημικών εμβολίων διαθέσιμη, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού εμβολίου κατά τού ιού 2019-nCoV. Η GSK είναι ένας ηγέτης στην ανάπτυξη καινοτόμων εμβολίων με την χρήση διαφορετικών επικουρικών συστημάτων. Προστίθεται ένα ενισχυτικό σε κάποια εμβόλια προκειμένου να ενισχυθεί η απόκριση τού ανοσοποιητικού, δημιουργώντας ως εκ τούτου ανοσία απέναντι στις λοιμώξεις δυνητικά με πολύ μεγαλύτερη ισχύ και διάρκεια σε σχέση με το απλό αντιβιοτικό. Η χρήση ενός ενισχυτικού μπορεί να είναι ιδιαίτερης σημασίας σε κατάσταση πανδημίας, αφού μπορεί να μειώσει το ποσό αντιγόνων που απαιτούνται ανά δόση, επιτρέποντας την παραγωγή περισσότερων δόσεων εμβολίου και την διάθεσή τους σε περισσότερους ανθρώπους.

Johnson & Johnson: Η Johnson & Johnson (J&J) προσπαθεί να επεκτείνει περαιτέρω το ερευνητικό της πρόγραμμα για το εμβόλιο κορωνοϊού, μέσω μιας διευρυμένης συνεργασίας με την Αρχή Προηγμένης Βιοϊατρικής Έρευνας και Ανάπτυξης , τμήμα τού Γραφείου τού Υφυπουργού για Ετοιμότητα και Απόκριση (ASPR) στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας των ΗΠΑ . Επιπροσθέτως, η J&J ξεκίνησε μια επανεξέταση των γνωστών διόδων στην παθοφυσιολογία τού κορωνοϊού, προκειμένου να καθορίσει κατά πόσον φάρμακα που έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν στην επιβίωση ασθενών με λοίμωξη από COVID-19 και να μειώσουν τη σοβαρότητα τής νόσου σε μη θανατηφόρα κρούσματα.

Sanofi: Στην Sanofi Pasteur, τον παγκόσμιο κλάδο εμβολίων της εταιρείας Sanofi, θα βασισθούν πάνω και θα μοχλεύσουν σε προηγούμενη δουλειά έρευνας και ανάπτυξης εμβολίου εναντίον του ιού SARS που μπορεί να ξεκλειδώσει ένα ταχύτερο μονοπάτι για την ανάπτυξη ενός εμβολίου για τον COVID-19. Η Sanofi συνεργάζεται με την BARDA , επεκτείνοντας την μακράς ιστορίας στενή της συνεργασία με την Αρχή. Η Sanofi θα χρησιμοποιήσει την δική της πλατφόρμα ανασυνδυασμένου DNA για να παράξει ένα καινοτόμο υποψήφιο εμβόλιο για τον κορωνοϊό 2019. Η τεχνολογία ανασυνδυασμού παράγει ένα ακριβές γενετικό ταυτόσημο των πρωτεϊνών που βρίσκονται πάνω στην επιφάνεια του ιού. Η αλληλουχία DNA που κωδικοποιεί αυτό το αντιγόνο θα συνδυαστεί μέσα στο DNA τής πλατφόρμας έκφρασης του ραβδοϊού – την βάση τού αδειοδοτημένου ανασυνδυασμένου προϊόντος για γρίπη της SANOFI – και θα χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί ταχύτατα και σε μεγάλες ποσότητες το αντιγόνο τού κορωνοϊού, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί με τη σειρά του για την διέγερση τού ανοσοποιητικού συστήματος, ώστε να υπάρξει προστασία απέναντι στον ιό.

Η βιοφαρμακευτική βιομηχανία έχει την ικανότητα, δυνατότητα και τεχνογνωσία να βρει και να κλιμακώσει λύσεις ώστε να προλάβει και να αντιμετωπίσει λοίμωξη του κορωνοϊού και θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ενημερώσεις περί τής απόκρισης στην επιδημία και των συνεισφορών των εταιρειών-μελών μας, καθώς θα εξελίσσεται η κατάσταση.

Μετάβαση στο περιεχόμενο