ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 24754/14-4-2010

Συσκευασίες εγκεκριμμένων με αμοιβαία αναγνώριση/αποκεντρωμένη διαδικασία φαρμάκων

(συμπληρωματική εγκύκλιος της υπ’ αριθμ. 3480/18-1-2010 εγκυκλίου ΕΟΦ)

Αρχείο pdf (249KB)

Μετάβαση στο περιεχόμενο