ΑΔΕΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓ. & ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓ. Φ.Π. ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓ. & ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΑΓ. Φ.Π. ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 127938/2-12-2020

Απόφαση – Εγκύκλιος

Κάλυψη αναγκών της Δημόσιας Υγείας μέσω της διαδικασίας της νοσοκομειακής παραγγελίας φαρμάκου για εντός εγκεκριμένων ενδείξεων χορήγηση.

Ο ΕΟΦ εγκρίνει με απόφαση ΔΣ του ΕΟΦ (άρθρο 6 Ν. 1316/1983) την εισαγωγή και διάθεση σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κατόπιν αιτήσεώς τους, ιδιοσκευασμάτων που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα, αλλά διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας σε κράτος – μέλος της Ε.Ε., στον ΕΟΧ και στις ΗΠΑ, μέσω της διαδικασίας της νοσοκομειακής παραγγελίας φαρμάκου.

Καταργεί την υπ’ αριθμ. 42940/17-12-1999 Εγκύκλιο του ΕΟΦ.

Αρχείο pdf (286 KB)

Μετάβαση στο περιεχόμενο