ΑΔΕΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ή ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 38351/14-6-2006

Απόφαση – Εγκύκλιος

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής ή συσκευασίας ή διενέργειας ελέγχων σε φαρμακευτικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης ή κτηνιατρικής.

Αρχείο pdf (77KB)

Μετάβαση στο περιεχόμενο