ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΑΡΜ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΑΡΜ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 55475/1-9-2008

Εγκύκλιος Τροποποιήσεις κατατεθέντων στοιχείων κατά τη διαδικασία αδειοδότησης φαρμ. Πρ. ανθρ. & κτην. Χρήσης

Αρχείο pdf (23KB)

Αρ. πρωτοκόλλου ΕΟΦ 3154/14-1-2011

Καθορίζει τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας παραγωγής, συσκευασίας, ανασυσκευασίας, αποθήκευσης ή διενέργειας ελέγχων α΄ υλών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο