ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ μέρους ή συνόλου ΠΑΡΑΓΩΓ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ μέρους ή συνόλου ΠΑΡΑΓΩΓ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 34357/21-5-2009

Αρχείο pdf (368 KB)

Προσαρμογή των προϋποθέσεων για χορήγηση άδειας μεταφοράς μέρους ή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας ή και των ελέγχων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ -πλην καλλυντικών-

Μετάβαση στο περιεχόμενο