ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜOI ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜOI ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

28/11/2016 – Ανακοίνωση του ΕΟΦ με θέμα:

“Μετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρμογής της Εγκυκλίου 71931/18-9-2013 για ηλεκτρονική
υποβολή ελέγχου εκτελωνισμών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης”

Αρχείο pdf (451 ΚΒ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο