ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 64745

Διευκρινιστική Εγκύκλιος αναφορικά με τη διαχείριση και αναφορά θεμάτων ασφαλείας στα πλαίσια διεξαγωγής Κλινικών δοκιμών

Περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο