ΟΡΘΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΟΡΘΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Εγκύκλιος ΕΟΦ 17079/2011  Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις μη παρεμβατικές μελέτες
Μετάβαση στο περιεχόμενο