Επενδύοντας στην… «αποεπένδυση»

Άρθρο του κου Σταύρου Θεοδωράκη, Αντιπροέδρου ΣΦΕΕ στον Ελεύθερο Τύπο, 3 Νοεμβρίου 2018