Επισφαλής η πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα

Άρθρο του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στo DailyPharmaNews, 16.01.2024