Νέα

Νέα

Εθνική Στρατηγική για το Φάρμακο

Εθνική Στρατηγική για το Φάρμακο

Άρθρο του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στoν Ελεύθερο Τύπο, 28.12.2023

 

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του 2023, η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τις αντοχές του κλάδου του φαρμάκου, ενώ τίποτα δεν καταδεικνύει κάποια βελτίωση του περιβάλλοντος το 2024. Η ανάγκη για ουσιαστικές αλλά και τολμηρές παρεμβάσεις στη χρηματοδότηση της δημόσιας δαπάνης και της πολιτικής για το φάρμακο είναι περισσότερο επιτακτική από ποτέ , αφού η βιωσιμότητα του συστήματος υγείας ακροβατεί επικίνδυνα.

To σύστημα υποχρηματοδοτείται διαχρονικά και η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας, δεν ξεπερνά τα €2,6 δις ετησίως. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υπερφορολόγηση των φαρμακευτικών εταιριών η οποία έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ξεπερνώντας το 2022 κατά περίπου διακόσια εκατομμύρια ευρώ (200 εκατ. €) τη δημόσια χρηματοδότηση από την Πολιτεία. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές γεγονός, που μας χαρίζει μια ακόμη θλιβερή πρωτιά στον Ευρωπαϊκό Χώρο.!

Το μοντέλο αυτό δεν είναι βιώσιμο και έχει άμεσες επιπτώσεις στους ασθενείς. Ήδη η εισαγωγή νέων φαρμάκων καθυστερεί κατά έξι (6) μήνες περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν και έχει φθάσει στα δύο (2) χρόνια. Η πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα καθίσταται επισφαλής και δυστυχώς κάποια μπορεί να μην έρθουν ποτέ στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν μη ελκυστικό προορισμό για την προσέλκυση επενδύσεων από διεθνείς φαρμακευτικές εταιρείες.

Τα παραπάνω αναδεικνύουν ως επιτακτική ανάγκη την υλοποίηση μιας ασθενοκεντρικής βιώσιμης φαρμακευτικής πολιτικής. Η προσδοκία μας είναι ότι η πολιτική ηγεσία θα προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία και την υλοποίηση μιας «Εθνικής Στρατηγικής για το Φάρμακο», όπως έχει εξαγγείλει ο υπουργός Υγείας, που θα βασίζεται σε ρεαλιστικές λύσεις. Στο πλαίσιο αυτό εμείς ως Σύνδεσμος έχουμε αποστείλει στον Υπουργό τις προτάσεις μας που περιλαμβάνουν τους κάτωθι πυλώνες:

1. Σταδιακή ενίσχυση της δημόσιας επένδυσης στο φάρμακο
2. Βελτίωση της απόδοσης των διαθέσιμων πόρων και ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας
3. Καθολική πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία
4. Προσέλκυση επενδύσεων σε κλινικές μελέτες
5. Βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος μέσω της ανάπτυξης διαφάνειας και προβλεψιμότητας

Ο ΣΦΕΕ και οι εταιρίες μέλη του συνεργάζονται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να συμβάλουν στη διαμόρφωση μιας βιώσιμης εθνικής φαρμακευτικής πολιτικής προς όφελος των ασθενών με γνώμονα τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και συνεπώς και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο