Νέα

Νέα

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμών 22 – 30 Απριλίου 2022

Δελτίο Τύπου

 

Η αξία πρόληψης μέσω των εμβολίων στην «Μακροβιότητα και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής του Πληθυσμού»

 

Αθήνα, 27 Απριλίου 2022.- Κάθε χρόνο με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εμβολιασμών, τα κράτη μέλη επικοινωνούν την αξία και τα οφέλη της πρόληψης μέσω των εμβολίων. Φέτος την εβδομάδα 22-30 Απριλίου, οι χώρες ενώνουν τις φωνές τους τονίζοντας το όφελος των εμβολίων στην «μακροβιότητα και βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού».

Ο εμβολιασμός αποτελεί επένδυση στην οικονομική και κοινωνική ευημερία, στην εξοικονόμηση των πόρων υγείας, στον μετριασμό απώλειας ωρών εργασίας, στην μείωση της ζήτησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και της ανθεκτικότητας του πληθυσμού στην αντιβίωση. Σήμερα, δύο χρόνια μετά την εμφάνιση της πανδημίας της COVID-19, τα οφέλη αναδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς ο εμβολιασμός συνέβαλε στην ελαχιστοποίηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και των επιπτώσεών τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Εμβολίων (Vaccines Europe), σημαντική παράμετρος για την αποκόμιση του μέγιστου οφέλους των εμβολιαστικών προγραμμάτων είναι η ορθή εφαρμογή των συνιστώμενων από τις αρχές υγείας εμβολιαστικών προγραμμάτων και η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών.

Στη χώρα μας, παρότι το ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης στα παιδιατρικά εμβόλια βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, η σημαντική υστέρηση που παρατηρείται στον εμβολιασμό ενηλίκων, αναδεικνύει την ανάγκη συλλογικών δράσεων λόγω της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού και της αύξησης των χρόνιων νοσημάτων. Ασθένειες που μπορούν να προληφθούν με εμβόλιο, όπως για παράδειγμα η γρίπη, ο κοκκύτης, ο πνευμονιόκοκκος, o έρπης ζωστήρας αποτελούν σημαντική αιτία νοσηρότητας και πρόωρων θανάτων μεταξύ των ενηλίκων.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η θέσπιση εμβολιαστικών στόχων, η πλήρης εφαρμογή του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών και η ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης ειδοποίησης μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υγιών αντιλήψεων στον πληθυσμό σχετικά με τα οφέλη του εμβολιασμού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο