«Εξορθολογισμός» δεν σημαίνει τυφλή περικοπή της δαπάνης ούτε επιβολή οριζόντιων μέτρων

Άρθρο του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στο iatropedia.gr, 27 Ιανουαρίου 2017