3. Ανακύκλωση / Διαχείριση Αποβλήτων

3. Ανακύκλωση / Διαχείριση Αποβλήτων

Με την υπ’ αριθμ. Αριθμ. Γ2α/οικ. 28804 γίνεται αναφορά στους όρους και στις προϋποθέσεις λειτουργίας της Νοσοκομειακής Κατ’ οίκον Νοσηλείας και Φροντίδας Υγείας (ΚΟΝ), όπως προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του Ν. 4931/2022.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 7η κατά σειρά προϋπόθεση, στην οποία αναφέρεται ότι «Μετά από την έκχυση του φαρμάκου όλα τα χρησιμοποιημένα υλικά ή τα περισσεύματα των θεραπειών θα συλλέγονται και θα τοποθετούνται σε ειδικό κάδο απόρριψης στο αυτοκίνητο της ΚΟΝ. Κάθε μέρα, με την επιστροφή της ομάδας στο νοσοκομείο θα πραγματοποιείται η τοποθέτηση των «συλλεχθέντων» στα ενδεδειγμένα σημεία κάθε νοσοκομείου στο πλαίσιο της διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων».

Μετάβαση στο περιεχόμενο