4. Βιοϊσοδυναμία

4. Βιοϊσοδυναμία

Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 22. Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης

Άρθρο 23. Διαδικασία αξιολόγησης

Άρθρο 25. Κριτήρια και μεθοδολογία αξιολόγησης

Άρθρο 51.

Μετάβαση στο περιεχόμενο