Α.3. Συμμετοχή Ασθενών (co-payment)

Α.3. Συμμετοχή Ασθενών (co-payment)

Άρθρο 38: Συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων και διαγνωστικών εξετάσεων στους ανασφάλιστους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4368/2016

Άρθρο 39: Συμμετοχή των δικαιούχων περίθαλψης στις δαπάνες εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής περίθαλψης (Copayment) – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990

Μετάβαση στο περιεχόμενο