7. Ενώσεις Ασθενών

7. Ενώσεις Ασθενών

Άρθρο 60: Δυνατότητα αναγνώρισης ενώσεων ή συλλόγων ασθενών ως συνομιλητών της Πολιτείας σε θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο