9. ΕΟΦ

9. ΕΟΦ

Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 11. Τροποποίηση του άρθρου 164 του ν. 4600/2019 (Α΄43)

Μετάβαση στο περιεχόμενο