Γ.8. Επικίνδυνες ουσίες ναρκωτικά

Γ.8. Επικίνδυνες ουσίες ναρκωτικά

Κύρωση της από 24.9.2020 τροποποίησης της από 26.7.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ” (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION)», που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN, και του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.), επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το:

Άρθρο 21. Ρυθμίσεις συνταγογράφησης οπιοειδών και λοιπών ουσιών – Τροποποίηση του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007

Μετάβαση στο περιεχόμενο