10. Επιστροφές - Καταστροφές φαρμάκων

10. Επιστροφές - Καταστροφές φαρμάκων

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3α/83657 (ΦΕΚ 59/Β/24.01.2006) για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2001/83/ΕΚ (Φαρμακοεπαγρύπνηση)

Μετάβαση στο περιεχόμενο