8. Εξαγωγές - Παράλληλο εμπόριο

8. Εξαγωγές - Παράλληλο εμπόριο

Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα:

Αρθρα 36,37,46,51 και 52

Μετάβαση στο περιεχόμενο