Γ.7. Γεωργικό - Κτηνιατρικό φάρμακο

Γ.7. Γεωργικό - Κτηνιατρικό φάρμακο

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τo:

Άρθρο 48. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4036/2012 (Α΄ 8)

Μετάβαση στο περιεχόμενο