15. Κοινωνική Ασφάλιση - Πρόνοια

15. Κοινωνική Ασφάλιση - Πρόνοια

Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο