Α.1. Αποζημίωση-Λίστα (Θετική-Αρνητική)

Α.1. Αποζημίωση-Λίστα (Θετική-Αρνητική)

Άρθρο 10: Λειτουργία συστήματος σάρωσης ορίζοντα στη Διεύθυνση Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Άρθρο 12: Έγκριση φαρμάκων μη περιλαμβανόμενων στον κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 ν. 3816/2010 – Τροποποίηση άρθρου 247 ν. 4512/2018

Άρθρο 18: Ένταξη φαρμάκων με Κόστος Ημερήσιας Θεραπείας που δεν υπερβαίνει τα είκοσι λεπτά του ευρώ στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων – Τροποποίηση άρθρου 250 ν. 4512/2018

Άρθρο 22: Δυνατότητα ανακατανομής της φαρμα- κευτικής δαπάνης του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 25 ν. 4549/2018

Μετάβαση στο περιεχόμενο