Γ.3. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. - OTC

Γ.3. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. - OTC

Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και της Επιτροπής Εκτελεστών Διαθήκης Γ.Γ. Μαλινάκη και του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας και των Εκτελεστών της διαθήκης της Μαρίας (Μάρης) Βεργωτή αντίστοιχα και λοιπές διατάξεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο