18. Νοσοκομεία - Προμήθειες Νοσοκομείων

18. Νοσοκομεία - Προμήθειες Νοσοκομείων

Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο