Β.1. Διατάξεις Τιμολόγησης (Τιμές)

Β.1. Διατάξεις Τιμολόγησης (Τιμές)

Καθορισμός κριτηρίων διαπραγμάτευσης των τιμών των φαρμάκων

Μετάβαση στο περιεχόμενο