Για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας

Άρθρο του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στο Πρώτο Θέμα, 31 Οκτωβρίου 2021