Νέα

Νέα

Επικίνδυνη πρωτοτυπία με πολλούς κινδύνους

Άρθρο Γενικού Διευθυντή ΣΦΕΕ, Μιχάλη Χειμώνα στην Επένδυση, 24 Δεκεμβρίου 2015

 

«Το ζητούμενο τώρα είναι να κάνουμε το σύστημα υγείας να βγεί από την «εντατική» και να κινείται με ασφάλεια. Και παρά τα συσσωρευμένα προβλήματα και τα περιορισμένα οικονομικά της χώρας αυτόν τον κοινωνικό, πρωτευόντως, στόχο μπορούμε να τον διεκδικήσουμε σοβαρά.  Όμως αυτό απαιτεί στρατηγική καινοτομίας και επενδύσεων και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων στο σύστημα υγείας.  Η ξαφνική επιβολή μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (clawback) στην ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη μας βάζει στον αντίθετο δρόμο από αυτά που πρώτη η Πολιτεία θα έπρεπε να επιδιώκει. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, ότι είναι ελληνική «πρωτοτυπία» που γίνεται χωρίς καν να έχει λύσει βασικά τεχνικά ζητήματα δημιουργεί σοβαρότατους κινδύνους για ελλείψεις σε νοσοκομειακά φάρμακα.  Πρώτον, το μέτρο δεν συνοδεύεται από στοιχειώδεις εγγυήσεις για την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες τους. Όπως θεραπευτικά πρωτόκολλα ώστε να υπάρχει έλεγχος στη συνταγογράφηση, ενιαίο μηχανογραφικό σύστημα σε όλα τα νοσοκομεία τόσο για τις αγορές όσο και για την κατανάλωση φαρμάκων ανά κλινική και θεραπευτική κατηγορία. Δεν έχει ξεκαθαριστεί καν τι ακριβώς θα περιλαμβάνει ο κλειστός προϋπολογισμός των 570 εκατ. ευρώ για το 2016 και κατ’ επέκταση τα όρια που έχουν θεσπιστεί με τον Νόμο για τα άλλα έτη και επιπλέον ωθεί για υπέρβαση αφού βασίζεται στη λογική «αγοράζω και δεν πληρώνω».

 Δεύτερον, «διώχνει» ένα βήμα πιο μακριά τις φαρμακευτικές εταιρίες που θέλουν να επενδύουν στην Ελλάδα και εξουθενώνει τις ελληνικές εταιρίες. Όσοι λοιπόν έχουν στα χέρια τους το Φάρμακο ενώ δεν πληρώνονται όσα τους χρωστάει το Δημόσιο –ήδη το Κράτος χρωστά πάνω από 1,3 δισ. ευρώ-, πληρώνουν βαρύτατες επιβαρύνσεις και τώρα καλούνται και να χρηματοδοτήσουν το 30% της συνολικής δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης. Είναι μια απόφαση που εντείνει την αστάθεια και το αντιεπενδυτικό κλίμα.

Υπάρχουν πολλά και επικίνδυνα κενά και ο ΣΦΕΕ βρίσκεται  σε συνεργασία με την κυβέρνηση, με συγκεκριμένες προτάσεις και δράσεις, για να καλυφθούν εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξουν επιπτώσεις για τους ασθενείς, που είναι το μείζον ζήτημα για όλους μας».

Μετάβαση στο περιεχόμενο