Οι δαπάνες υγείας είναι κοινωνική επένδυση

Άρθρο του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στην εφημερίδα “Ναυτεμπορική”, 26.05.2022