Νέα

Νέα

Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ανταγωνιστική στο φάρμακο

Συνέντευξη του κου Πασχάλη Αποστολίδη, Προέδρου ΣΦΕΕ στο Βήμα, 18 Οκτωβρίου 2015

 

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Πασχάλης Αποστολίδης επισημαίνει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο για τις εταιρείες του κλάδου

 

Ποιες κατά τη γνώμη σας θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης από τη πλευρά του φαρμάκου, προς τη κατεύθυνση της εξασφάλισης της βιωσιμότητας του συστήματος Υγείας;

 

Πρώτα απ΄όλα θα πρέπει να σημειώσουμε πως οι ουσιαστικές αλλαγές για ένα βιώσιμο και δίκαιο σύστημα απαιτούν τη συνεννόηση και τη συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στη λειτουργία του, με γρήγορα και ισορροπημένα βήματα. Εφαρμόζοντας άμεσα γενναίες δομικές αλλαγές για την εξυγίανση του Συστήματος Υγείας ώστε αυτό να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Αρχικά το ζήτημα της ορθολογικής χρηματοδότησης του συστήματος, ώστε να μην δημιουργούνται κενά και αρρυθμίες, που κοστίζουν ακριβά πάνω απ όλα στον ασθενή όταν βρεθεί στην στιγμή που έχει την μεγαλύτερη ανάγκη. Με προτεραιότητα την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μειώνοντας το μεγάλο κόστος της  δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης από το Σύστημα Υγείας, δίνοντας στους ασθενείς πρόσβαση σε αξιόπιστα και αποτελεσματικά φάρμακα.

Δεύτερον, είναι η αξιοποίηση τρόπων που αναβαθμίζουν τις παροχές Υγείας στα δημόσια νοσοκομεία, χωρίς να επιβαρύνουν τον δημόσιο προϋπολογισμό και χωρίς μειώσεις μισθών ή απολύσεις. Άλλωστε όπως επιβεβαιώνουν και πρόσφατες μελέτες ο έλεγχος των δαπανών Υγείας και σε άλλα κέντρα κόστους –εκτός φαρμάκου- τα οποία μάλιστα αποτελούν και το 85% του συνολικού προϋπολογισμού της Υγείας, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στον εξορθολογισμό του συστήματος Υγείας εξοικονομώντας 1δις από τα νοσοκομεία της χώρας. Επιπλέον, η εκπόνηση κλινικών μελετών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, όπου η Πολιτεία με σύμμαχο τις φαρμακευτικές εταιρίες μπορούν να επιτύχουν ακόμα και τον τριπλασιασμό των Κλινικών Μελετών στην Ελλάδα μέχρι το 2017.

Τρίτον, να μην δυσχεραίνεται η ανατροφοδότηση της αλυσίδας και να ξέρουμε όλοι που βρισκόμαστε είναι το ζήτημα της ρύθμισης των χρεών του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρίες, με σαφές χρονοδιάγραμμα και συνέπεια.

 

Οι αλλαγές στον τρόπο τιμολόγησης των φαρμάκων είναι συνεχείς. Ποια είναι η θέση του ΣΦΕΕ όσον αφορά στην τιμολόγηση φαρμάκων;

 

Η θέση του ΣΦΕΕ έχει διατυπωθεί εδώ και καιρό και όλα τα δεδομένα επιβεβαιώνουν την επιχειρηματολογία μας, η οποία επικεντρώνεται στο να εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία, με υπευθυνότητα, συνέπεια και με στρατηγικό άξονα την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος Υγείας προς όφελος των ασθενών. Πάγια θέση του ΣΦΕΕ ως προς την τιμολόγηση είναι η τήρηση του μέσου όρου των 3 χαμηλοτέρων τιμών των χωρών της ΕΕ για όλα τα φάρμακα.

Παράλληλα, αξίζει να σημειώσουμε την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου σταθερού, διαφανούς, απλού και αξιόπιστου πλαισίου τιμολόγησης που θα αποφεύγει την πολυπλοκότητα και σπατάλη πόρων στη διαδικασία ανατιμολόγησης, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Και σε αυτήν την προσπάθεια είμαστε στο πλευρό της Πολιτείας με προτάσεις και λύσεις για ένα δίκαιο σύστημα τιμολόγησης.

 

Τελευταία υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο μοντέλο εμπορικής λειτουργίας δύο πολυεθνικών φαρμακευτικών εταιρειών. Πιστεύετε ότι απειλείται η βιωσιμότητα του κλάδου εν γένει στην Ελλάδα?

 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειώσουμε πως ο κλάδος, πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες, έχουν υποστεί πολύ μεγάλες πιέσεις αυτά τα χρόνια από την ασταθή και υπερβολική φορολόγηση, μέσω των διαφόρων αναγκαστικών επιπλέον εκπτώσεων και επιστροφών που επιβάλλονται (rebates και του clawback) που έφτασαν τα 550 εκατ. ευρώ το 2014, την ίδια στιγμή μάλιστα που συνεχίζουν να συσσωρεύονται οι οφειλές του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρίες. Ωστόσο, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές σταθήκαμε στο πλευρό της Πολιτείας και της κοινωνίας και με τρόπο ενιαίο προσπαθήσαμε οι όποιοι κραδασμοί να επηρεάσουν το λιγότερο δυνατό τους ασθενείς. Για τον κλάδο μας η ηθική δέσμευση απέναντι σε αυτούς είναι κεντρική και διαχρονική αξία στην λειτουργία μας.

Όμως το ζητούμενο για κανέναν εμπλεκόμενο στο Σύστημα Υγείας δεν πρέπει να είναι να λειτουργεί στα όρια των αντοχών του. Αργά ή γρήγορα αυτό θα έχει επιπτώσεις στην ποιότητα και στην επάρκεια των υπηρεσιών Υγείας που λαμβάνουν οι πολίτες. Γι’ αυτόν  ακριβώς το λόγο πρέπει να λυθούν από την πλευρά της Πολιτείας τα μείζονα θέματα, ώστε να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε προς το καλύτερο. Να δημιουργήσουμε ένα σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο μέσα στο οποίο τόσο πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες μπορούν να επενδύσουν στην έρευνα και την παραγωγή με ακόμη μεγαλύτερες δυνάμεις.

 

Η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, οι διαφαινόμενες αλλαγές στο τρόπο τιμολόγησης έχουν φέρει μεγάλη αναστάτωση στις βιομηχανίες αυτές. Ποια πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι η πολιτική που θα πρέπει να ακολουθήσει το Υπουργείο για να προστατέψει έναν τόσο δυναμικό κλάδο?

 

Έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα θα έλεγα πως έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία μας. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με επενδύσεις στο χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου.  Η συνέργεια του τοπικού με το διεθνή επιχειρηματικό παράγοντα διαμορφώνει μια ισχυρή ενιαία φαρμακοβιομηχανία με ανεκτίμητη προστιθέμενη αξία τόσο στο πεδίο της Υγείας, όσο και στο χώρο της ανάπτυξης. Ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και εγγυάται την απρόσκοπτη διασύνδεση της ελληνικής αγοράς με τις διεθνείς φαρμακευτικές εξελίξεις. Τρανή απόδειξη αυτού το γεγονός ότι οι πολυεθνικές εταιρίες- μέλη του ΣΦΕΕ παράγουν και συσκευάζουν μέχρι και το 40% των φαρμάκων τους κατ’ όγκο σε εγχώριες εταιρίες καταδεικνύει τις δυνατότητες της παραγωγικής δραστηριότητας σε ένα σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι η Πολιτεία βγάζει από τη μέση τα μεγάλα εμπόδια…το ασταθές φορολογικό περιβάλλον και τη  γραφειοκρατία τα οποία «κρατάνε», αποθαρρύνουν όσους θέλουν να επενδύσουν περισσότερο στην Ελλάδα.

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο