Νέα

Νέα

Η εύρεση της κατάλληλης πολιτικής λύσης προς όφελος των πολιτών

Η εύρεση της κατάλληλης πολιτικής λύσης προς όφελος των πολιτών

Άρθρο του κου Μιχάλη Χειμώνα, Γενικού Διευθυντή ΣΦΕΕ στo news247.gr, 08.12.2023

 

Η υποχρηματοδότηση του φαρμάκου από την Πολιτεία αυτή, έχει ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να υστερεί σημαντικά στη συνολική δημόσια κατά κεφαλή χρηματοδότηση του φαρμάκου, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης.

Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας εδώ και μια δεκαετία έχει περιοριστεί στα €2,5 δις, λόγω της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων.

Η υποχρηματοδότηση αυτή, παρά την έξοδό μας από το μνημόνια, δυστυχώς συνεχίζεται, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να υστερεί σημαντικά στη συνολική δημόσια κατά κεφαλή χρηματοδότηση του φαρμάκου, κατά -31% έναντι της Νότιας Ευρώπης (ΝΕ) και κατά -50% έναντι της Δυτικής Ευρώπης (ΔΕ) – (πηγή EFPIA, στοιχεία 2021).

Παράλληλα, ενώ καταγράφεται μια αύξηση της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης (σε επίπεδο φαρμακείου) κατά μέσο όρο 10,5% τα τελευταία δύο χρόνια, που είναι μάλιστα από τις πιο χαμηλές στην Ευρώπη, αυτή δεν συνοδεύεται με αντίστοιχη αναπροσαρμογή της δημόσιας χρηματοδότησης από την Πολιτεία.

Το αποτέλεσμα είναι η μετακύληση του βάρους στη φαρμακοβιομηχανία με την μορφή υποχρεωτικών επιστροφών, οι οποίες μεταφράζονται σε εξωπραγματική υπερφορολόγηση, αλλά και στους ώμους των ασθενών.

Το 2022, μάλιστα, είναι η πρώτη χρονιά που η συνεισφορά των φαρμακευτικών εταιριών στη φαρμακευτική δαπάνη (μέσω των υποχρεωτικών επιστροφών) υπερέβη κατά περίπου διακόσια εκατομμύρια ευρώ (200 εκατ. €) την δημόσια χρηματοδότηση από την Πολιτεία, ένα πρωτοφανές γεγονός που αποτελεί και ευρωπαϊκό ρεκόρ!

Το μοντέλο αυτό δεν είναι βιώσιμο και έχει άμεσες επιπτώσεις στους ασθενείς. Ήδη η εισαγωγή νέων φαρμάκων καθυστερεί κατά έξι (6) μήνες περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν και έχει φθάσει στα δύο (2) χρόνια.

Η πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα καθίσταται επισφαλής και δυστυχώς κάποια μπορεί να μην έρθουν ποτέ στην Ελλάδα. Την ίδια στιγμή η Ελλάδα αναδεικνύεται σε έναν μη ελκυστικό προορισμό για την προσέλκυση επενδύσεων.

Επιπλέον, το σύστημα υγείας στην Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα πρωτόγνωρες προκλήσεις, λόγω των δημογραφικών χαρακτηριστικών της: η συνεχής γήρανση του πληθυσμού, η αύξηση των χρονίως πασχόντων, οι περιορισμένοι πόροι στην πρόληψη, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, αλλά και απειλές όπως η μικροβιακή αντοχή και η κλιματική αλλαγή, οδηγούν στην αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες υγείας και (νέες) θεραπείες. Δεν προβλέπεται, όμως, αντίστοιχη αύξηση της δημόσιας επένδυσης στο φάρμακο.

Τα παραπάνω αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα με μια ασθενοκεντρική βιώσιμη φαρμακευτική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό εμείς ως Σύνδεσμος έχουμε αποστείλει στον Υπουργό τις προτάσεις μας που περιλαμβάνουν τους κάτωθι πυλώνες:

1. Σταδιακή ενίσχυση της δημόσιας επένδυσης στο φάρμακο: Καθίσταται απαραίτητος ο συνολικός εξορθολογισμός της δημόσιας φαρμακευτικής χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του συστήματος σε φάρμακα, το υγειονομικό και δημογραφικό προφίλ της χώρας μας, αλλά και τις νέες καινοτόμες θεραπείες που έρχονται.

2. Βελτίωση της απόδοσης των διαθέσιμων πόρων και ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας: Αφενός πρέπει να εφαρμοστούν καλές πρακτικές συγκράτησης της φαρμακευτικής δαπάνης από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αφετέρου πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις, όπως εφαρμογή των πρωτοκόλλων, ανάπτυξη φίλτρων συνταγογράφησης, εισαγωγή του ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, διασύνδεση των εργαστηριακών εξετάσεων με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, προώθηση της ψηφιοποίησης στα Nοσοκομεία και διενέργεια διαγωνισμών, όπου είναι εφικτό και η επέκταση της πρωτοβάθμιας υγείας.

3. Πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία: Οι νέες θεραπείες υψηλής αξίας, δημιουργούν επιπλέον προκλήσεις για όλα τα συστήματα υγείας διεθνώς, αφού πολλές φορές έχουν υψηλό κόστος. Η Πολιτεία πρέπει να εξασφαλίσει την πρόσβαση των ασθενών στην καινοτομία, εισάγοντας νέους τρόπους αξιολόγησης, χρηματοδότησης και αποζημίωσης τους. Ο ΣΦΕΕ έχει προτείνει τη δημιουργία ενός Ταμείου Καινοτομίας (Innovation Fund), το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτήσει αυτές τις θεραπείες, παράλληλα με την αξιολόγηση τους.

4. Προσέλκυση επενδύσεων: Για να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις στην παραγωγή και την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α), θα πρέπει να δοθούν περαιτέρω κίνητρα, ειδικά για τις κλινικές μελέτες. Πρέπει να επανεξεταστεί το σχετικό πλαίσιο που βασίζεται στο Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς η απορρόφηση επενδύσεων έγινε με επιτυχία στις παραγωγικές εταιρίες αλλά όχι και στις κλινικές μελέτες. Παρόλο που σε ευρωπαϊκό επίπεδο επενδύονται ετησίως 44 δισ. ευρώ, η Ελλάδα απορροφά μόλις 100 εκατ. ευρώ.

5. Βελτίωση της λειτουργικότητας του συστήματος: Πρέπει να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η προβλεψιμότητα, που είναι απαραίτητες συνθήκες της υγιούς επιχειρηματικότητας, και να απαλειφθούν φαινόμενα όπως η αναδρομική ισχύς των διαπραγματεύσεων, η καθυστέρηση στην έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, η έλλειψη στοιχείων.

6. Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Στρατηγική: Στις μέρες μας αναθεωρείται η Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Νομοθεσία, κάτι που γίνεται κάθε 40 περίπου χρόνια, και είναι πολύ σημαντικό να εξακολουθήσει η χώρα μας να υποστηρίζει το οικοσύστημα της προστασίας της πατέντας, μέσα από την διατήρηση ή και την ενίσχυση του υπάρχοντος πλαισίου κινήτρων για την

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο χώρο του φαρμάκου αναγνωρίζουμε την ανάγκη για τον επανασχεδιασμό της φαρμακευτικής πολιτικής και τη δημιουργία μιας «Εθνικής Στρατηγικής για το Φάρμακο». Θα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη πολιτική λύση προς όφελος των Ελλήνων πολιτών με γνώμονα τη βιωσιμότητα των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και συνεπώς και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο