Η ψηφιοποίηση της υγείας είναι εξαιρετικά σημαντική

Συνέντευξη του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στην έκδοση της «Καθημερινής» Υγεία & Φάρμακο, 15.10.2023