Οι στρατηγικές προτεραιότητες του ΣΦΕΕ για το φάρμακο

Άρθρο του κου Μιχάλη Χειμώνα, Γενικού Διευθυντή ΣΦΕΕ στην ειδική έκδοση Υγεία της Real News, 09/07/2023