Ισχυρό αποτύπωμα

Παρέμβαση του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στο ειδικό αφιέρωμα του Ελεύθερου Τύπου «Ανάπτυξη και Όραμα 2022»

Το αποτύπωμα του φαρμακευτικού κλάδου είναι ισχυρό στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία και αξίζει να ενισχυθεί με τα κατάλληλα κίνητρα και μέτρα από την Πολιτεία. Αρκεί να αναφέρουμε πως η συνολική συμβολή του κλάδου του φαρμάκου σε όρους ΑΕΠ εκτιμάται σε περίπου €6,9 δις (3,7% του ΑΕΠ) το 2018 και την ίδια στιγμή η συνολική επίδραση στην απασχόληση εκτιμάται σε 163.000 θέσεις εργασίας. Δυστυχώς, όμως, ο κλάδος πλήττεται από διαχρονική πλέον, επιχειρηματική ανασφάλεια και φοροεισπρακτικά μέτρα που δυσχεραίνουν το υγιές επιχειρείν, ανακόπτουν την αναπτυξιακή του πορεία, αλλά και απειλούν ευθέως τη Δημόσια Υγεία.

Ενώ όλοι συμφωνούν ότι η Δημόσια Υγεία υποχρηματοδοτείται, στην πραγματικότητα λίγα έχουν αλλάξει. Η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα είναι στο 60% του μέσου όρου της Ευρώπης κατά κεφαλήν και η Πολιτεία θα πρέπει να επανεξετάσει τη χρηματοδότηση του συστήματος. Άλλωστε, με την πανδημία της COVID-19 όλες οι Κυβερνήσεις ανά τον κόσμο αναθεωρούν τα κονδύλια για τη Δημόσια Υγεία. Επιπρόσθετα, η Πολιτεία θα πρέπει να εξετάσει και την υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης και όχι να συνεχίζει να «βολεύεται» μετακυλύοντας το βάρος στις φαρμακευτικές εταιρίες και στους ασθενείς. Το Υπουργείο Υγείας δεν εφάρμοσε καμία αποτελεσματική στρατηγική ελέγχου της δαπάνης, με αποτέλεσμα το ύψος των επιστροφών που θα υποχρεωθούν να καταβάλουν οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις το 2021 να ξεπεράσει τα 2 δισ. Ευρώ, το υψηλότερο ποσό όλων των εποχών!

Φαρμακευτική δαπάνη

Παρά τις συνεχείς παραινέσεις μας και αντίθετα με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, η Ελλάδα δεν επανεξέτασε το ύψος της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά αρκέστηκε να αποθέτει τα βάρη στη βιομηχανία υπονομεύοντας τη μελλοντική ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την απασχόληση. Όλα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την πρόθεση της Πολιτείας για προσέλκυση επενδύσεων σε ένα θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Η νέα τροπολογία για το φάρμακο στο νομοσχέδιο του ΕΚΑΠΥ, μάλιστα, που ψηφίστηκε πρόσφατα,  έχει δημιουργήσει έντονη αβεβαιότητα και ανασφάλεια στην αγορά αφού περιορίζει την προβλεψιμότητα και μειώνει τη διαφάνεια. Διατηρεί ταυτόχρονα τα περιθώρια για ανακατανομή του clawback μεταξύ των εταιριών. Η Πολιτεία πρέπει να ελέγξει καλύτερα την δαπάνη μέσω της συνταγογράφησης και ταυτόχρονα να επανεξετάσει την χρηματοδότηση. Ο ΣΦΕΕ, ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος, έχει ήδη από πέρυσι καταθέσει στην Πολιτεία έναν οδικό χάρτη για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας. Είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας, ώστε να αξιοποιήσουμε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης και του ψηφιακού μετασχηματισμού με ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Υγεία και τη φαρμακευτική πολιτική. Τώρα είναι ώρα δράσης και ευθύνης.