Ιστορική αναδρομή της βιομηχανίας των εισαγωγών και εξαγωγών

Άρθρο του κου Ολύμπιου Παπαδημητρίου, Προέδρου ΣΦΕΕ στον Φαρμακευτικό Κόσμο Φεβρουάριος – Μάρτιος – Απρίλιος 2019