Με τις παρατηρήσεις του ΣΦΕΕ για τα θέματα τιμολόγησης

09-06-2011 – Επιστολή ΣΦΕΕ προς την κα Ζωή Δέδε, Πρόεδρο της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων

Με τις παρατηρήσεις του ΣΦΕΕ για τα θέματα τιμολόγησης

Αρχείο pdf (968KB)