Νέα

Νέα

Ανακοίνωση ΣΦΕΕ για τη διαδικασία ανατιμολόγησης φαρμάκων

Ανακοίνωση

Διαφάνεια και καλή συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων, 

χαρακτήρισαν τη διαδικασία ανατιμολόγησης φαρμάκων

 

Χαλάνδρι, 31 Δεκεμβρίου 2015 – «Η προσπάθεια εξισορρόπησης των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων εκτός από θεσμική απαίτηση, αποτελεί και υποχρέωση όλων μας απέναντι στους ασθενείς για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασής τους στις θεραπείες τους».

Με αυτή τη βασική θέση συμμετείχε ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) στη διαδικασία ανατιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε  με την ανακοίνωση του τελικού Δελτίου Τιμών από το Υπουργείο Υγείας, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά και τις επισημάνσεις των φορέων.

Ο ΣΦΕΕ σημειώνει ότι έγινε ειλικρινής προσπάθεια συγκερασμού των απόψεων και επίλυσης των ζητημάτων, δίκαιων αιτημάτων, των εταιριών- μελών του, με αυξημένη διαφάνεια και αξιοκρατία, στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας με τα Μέλη της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων και τον ΕΟΦ. Η διευθέτηση μίας σειράς θεμάτων κινείται ξεκάθαρα προς τη σωστή κατεύθυνση και προς όφελος των ασθενών μέσω μειώσεων τιμών που ενδεικτικά κυμαίνεται στο 2.9%. Ωστόσο, παραμένουν σε εκκρεμότητα ζητήματα και προβλήματα που οφείλονται σε χρόνιες στρεβλώσεις της διαδικασίας τιμολόγησης, η επίλυση των οποίων άμεσα, στην επόμενη δεδομένη ευκαιρία, θα συμβάλλει ουσιωδώς στην ομαλότητα της πρόσβασης των ασθενών σε σημαντικά φάρμακα.

Η αναπροσαρμογή του ΦΠΑ σε υψηλότερη κλάση, για μια ομάδα φαρμάκων, έστω και αν είναι λιγότερα από όσα είχε εκτιμηθεί αρχικά, συμβάλλει στην αύξηση της συμμετοχής των ασθενών αλλά και στην περαιτέρω επιβάρυνση της φαρμακοβιομηχανίας με αύξηση του claw back κατά το ποσό του αυξημένου ΦΠΑ ( λόγω μείωσης της καθαρής δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης ). 

Ο ΣΦΕΕ, μετά την εφαρμογή ανέφικτων κλειστών προϋπολογισμών στη δαπάνη ΕΟΠΥΥ και νοσοκομείων, καλεί την Πολιτεία να δείξει έμπρακτα ότι κατανοεί τη συμβολή της φαρμακοβιομηχανίας στην υγεία του Έλληνα πολίτη, εξαιρώντας τον ΦΠΑ από τον στόχο της φαρμακευτικής δαπάνης ή έστω εξαιρώντας τον ΦΠΑ από το clawback, αφού σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ποσά που έχουν ήδη αποδοθεί στο δημόσιο.

Τέλος, ο ΣΦΕΕ τονίζει: «Πιστεύουμε ότι ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο είναι σημαντικό απ όλες τις πλευρές να προκρίνεται η συνεννόηση και ο οργανωμένος διάλογος, που ευνοούν το στόχο της σταθερότητας του πλαισίου, ως απαραίτητη βάση για ένα βιώσιμο και δίκαιο για όλους σύστημα Υγείας».

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο