Δράσεις Μελών

Δράσεις Μελών

Δράση Sobi για την αντιμετώπιση του COVID-19

Η Sobi στήριξε τη σημαντική δωρεά μέσων ατομικής προστασίας για τη θωράκιση των εργαζομένων στις δημόσιες υγειονομικές μονάδες της χώρας έναντι του Κορωνοϊού (COVID-19), στην οποία προχώρησε ο ΣΦΕΕ / SFEE – Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος Ελλάδος και εταιρίες μέλη του, συμβάλλοντας στη συλλογική εθνική προσπάθεια για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο